Mapy topograficzne i tematyczne

Mapa topograficznaPracownia Kartograficzna naszego przedsiębiorstwa od wielu lat wykonuje mapy topograficzne na potrzeby służby cywilnej oraz wojska. Mapy opracowywane są zgodnie ze standardami obowiązującymi w GUGiK oraz w wojsku – obecnie standard NATO. Na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Urzędów Marszałkowskich wykonujemy mapy w skali 1:10 000. Mapy wojskowe w skalach 1:25 000 i 1:50 000, w standardach NATO opracowujemy na zlecenie Zarządu Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Materiały wyjściowe, dostosowane do obowiązującego standardu i układu współrzędnych, aktualizowane są na podstawie przetworzonych  zdjęć lotniczych i terenowych prac topograficznych.
Na szczególną uwagę zasługuje opracowanie wojskowej mapy topograficznej w skali 1:50 000 jako topograficznych baz danych produktu cyfrowego Vmap Level2 w skali 1:50 000 oraz 1:25 000 jako Vmap Level3. Mapy te wykonywane są w tym samym standardzie dla służb cywilnych oraz wojska.

Na bazie map topograficznych opracowujemy mapy tematyczne:

Administracyjno – gospodarcze mapy: wojewódzkie, powiatowe i gminne w skalach od 1:250 000 do 1:50 000, dedykowane organom administracji samorządowej i rządowej. Postać cyfrowa mapy jest szczególnie dogodna do wykorzystania przez służby powiatowe i gminne podczas wypełnianiu obowiązków wynikających z ustaw „samorządowych”.

Mapy sozologiczne i hydrograficzne.
Doceniając znaczenie informacji sozologicznej i hydrograficznej dla gospodarki kraju i prawidłowego kształtowania ochrony środowiska naturalnego, przedsiębiorstwo nasze włączyło się do ścisłej czołówki firm wykonujących mapy sozologiczne i hydrograficzne.
Dzięki przejściu postępowania kwalifikacyjnego, zostaliśmy uprawnieni do wykonywania urzędowych map hydrograficznych i sozologicznych wydawanych przez Głównego Geodetę Kraju

Mapy turystyczne, plany miast i osiedli.
Przedsiębiorstwo wydało wiele map turystycznych oraz planów miast i osiedli. Opracowywane na bazie map topograficznych przez nas mapy wyróżniają się kartometrycznością, aktualnością i wysoką dokładnością.  Oparcie konstrukcji map na kartograficznej siatce współrzędnych geograficznych układu WGS 84, umożliwia nawigację z użyciem osobistego odbiornika GPS.

Wysoki poziom merytoryczny map zapewniają konsultanci naukowi, z którymi nasza firma ściśle współpracuje. W uznaniu wartości merytorycznej oraz jakości opracowania, Kapituła Koszalińskiego Produktu Roku przyznała przedsiębiorstwu w 2003roku medal za mapy sozologiczną i hydrograficzną oraz wyróżnienie „Produkt Przyszłości”.
Dzięki zastosowaniu w procesie kartograficznym profesjonalnego oprogramowania renomowanych firm, także pod względem edytorskim, nasze mapy odznaczają się wysoką jakością.